pallet gỗ, thùng gỗ, ban pallet go, thung go

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Số 282B Âu Cơ, tổ 36 cụm 5, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

 

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT HUN TRÙNG VÀ XỬ LÝ NHIỆT

Tiêu chuẩn gỗ Interwood  |  Sấy gỗ  |  Cam kết chất lượng sản phẩm  |  Giấy chứng nhận xuất xứ gỗ                                                                              
                                                                                        

 

ISPM 15 - TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI PALLET GỖ, THÙNG GỖ, VẬT LIỆU CHÈN HÀNG BẰNG GỖ 

Phạm vi áp dụng                                                                                        
                                                                                        
Tất cả pallet gỗ để kê hàng, thanh kê gỗ, thanh chèn bằng gỗ, thùng gỗ đều phải được xử lý nhiệt hoặc khử trùng bằng hóa chất Methyl Bromide trước khi hàng hóa được xuất khẩu. Quy định này được áp dụng và chấp nhận trên toàn thế giới và được coi là biện pháp chính nhằm kiểm soát nguy cơ du nhập và lây lan của côn trùng gây hại từ quốc gia này sang quốc gia khác.

 

Nhóm côn trùng gây hại Khử trùng bằng hóa chất Khử trùng nhiệt
Anobiidae
Bostrichidae 
Buprestidae
Cerambycidae
Curculionidae 
Isoptera
Lyctidae
Oedemeridae
Scolytidae 
Siricidae
Bursaphelenchus xylophilus

 

Đóng dấu hun trùng

hun trung

Dấu hun trùng được sử dụng thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế IPPC (International Plant Protection Convention) theo đó, mã số quốc gia (VN đối với Việt Nam), mã số nhà cung cấp dịch vụ đã được đăng kí và kiểm định HT đối với xử lý nhiệt và MB đối với xử lý bằng hóa chất Methyl Bromide.

Việc đóng dấu phải thể hiện rõ ràng, dễ nhìn, không mờ, không phai và tránh sử dụng màu đỏ hoặc màu cam thường dùng cho cảnh báo hàng nguy hiểm.                                             

 

Cấp chứng thư hun trùng                
                
Chứng thư hun trùng (Xem mẫu tại đây) được gửi cho khách hàng của Interwood trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Để tránh chậm trễ, đề nghị quý khách nên thông báo trước cho chúng tôi để kịp thời gửi chứng thư cùng hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt đối với hàng hóa vận chuyển bằng hàng không. Tất cả những trường hợp gian dối, không hun trùng hoặc hun trùng không hợp lệ sẽ phải chịu xử phạt rất nặng khi làm thủ tục Hải quan ở nước ngoài.           
                
 

Xem thêm

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013

Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013

Tiêu chuẩn, kĩ thuật hun trùng và các quốc gia áp dụng (Nguồn: wikipedia)

Tài liệu giới thiệu ISPM15 cập nhật năm 2009

Làm sao để phòng chống nấm mốc

Quy định kiểm dịch thực vật cho hàng hóa XNK của Việt Nam

Danh mục vật thể bắt buộc phải thực hiện kiểm dịch thực vật

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Hiền

058 555 4444Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Nguyễn Cẩm Uyên

096 882 0440Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin