pallet gỗ, thùng gỗ, ban pallet go, thung go

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Số 282B Âu Cơ, tổ 36 cụm 5, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

Giới thiệu bảng tiêu chuẩn vật liệu phụ

Giới thiệu bảng tiêu chuẩn vật liệu phụ áp dụng cho các sản phẩm là vật liệu phụ truong sản xuất của các nhà cung cấp cho Interwood.

Interwood xin giới thiệu bảng tiêu chuẩn vật liệu phụ đối với một số sản phẩm thường xuyên sử dụng như đinh bắn súng, đinh đóng tay, ke góc, nỉ lót thùng, bạt PE che nắng.... làm căn cứ tiêu chuẩn chung cho các nhà cung cấp. Với mỗi đơn hàng, chúng tôi sẽ có thể có các yêu cầu riêng về kích thước, trọng lượng, chất lượng bên cạnh bảng tiêu chuẩn chung này.

Nếu không có ghi chú hoặc yêu cầu cụ thể, bảng tiêu chuẩn chung này được làm cơ sở để các thủ kho tại các nhà máy căn cứ nhập kho theo quy định của Công ty.

Vui lòng tải chi tiết hơn tại đây.

 

(Interwood News)

Các tin tức khác

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Hiền

058 555 4444Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Nguyễn Cẩm Uyên

096 882 0440Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin